Dags att betala årsavgiften för 2021-2022

Årsavgiften till Bryngelsbaggens samfällighetsförening 2021-2022 är 2400 kr.
Årsavgiften till Trivselbaggen är 0 kr.

Betala beloppet 2400 kr till bankgiro 673-0683.
Ange namn och husnummer.
Betala senast 6 december 2021.

Detta meddelande har även lämnats i era brevlådor.

 

 

 

 

Lämna ett svar