Grannsamverkan

Bryngelsbaggens Samfällighetsförening med gatorna Skalbaggevägen 1-30 och Bryngelstorpsvägen 32-71 ingår i något som heter Grannsamverkan.

Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en effektiv metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Metoden är effektiv och minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26% enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ).

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Titta gärna på filmerna nedan tillsammans med familjemedlemmar och ett tips är att upprätta en s k Inventarielista redan idag.