Dags att betala årsavgiften 2023/2024

Då var det dags att betala in årsavgiften 23/24 till Bryngelsbaggen Samfällighetsförening.

Summa: 2000 SEK
Förfallodag: 2024-02-29
Bankgiro: 673-0683
Märk inbetalningen med din förkortade
gatuadress. Till exempel. B32 el. S9.