Städhelg den 8-9 maj 2021 klockan 10-12!

Städning i de sedvanliga områdena. Kartor med städområden kommer att sättas upp på garagen.                           

Ungefär 12.00 båda dagarna grillar vi korv och får en kort information om ”Garagegruppens” arbete (ta gärna med något att sitta på!).
Tänk på att hålla avstånd!

Lite instruktioner

  • Rensa ogräs vid garage per huslänga enligt kartan
  • Städa runt lekplats och grill samt gång mot Bryngelstorpsvägen
  • Städa i skogen/allmänningen mellan Bryngelstorpsvägen och Skalbaggevägen 
  • Samla in skräp, glas och plast bakom Skalbaggevägen
  • Rensa mittgången från Skalbaggevägen österut
  • Rensa mittgången från Skalbaggevägen västerut

Allt skräp läggs om möjligt i sopsäckar som finns tillhanda vid varje garagegavel, komposterbart material för sig och ”Björshult” för sig. Placera skräpet vid garagegavlarna! Avfallet hämtas någon gång under vecka 19 (10–16 maj).

Med vänlig hälsning
Bryngelsbaggens styrelse

 

Lämna ett svar