månadsarkiv: februari 2021

Städhelg den 8-9 maj 2021 klockan 10-12!

Städning i de sedvanliga områdena. Kartor med städområden kommer att sättas upp på garagen.                           

Ungefär 12.00 båda dagarna grillar vi korv och får en kort information om ”Garagegruppens” arbete (ta gärna med något att sitta på!).
Tänk på att hålla avstånd!

Lite instruktioner

  • Rensa ogräs vid garage per huslänga enligt kartan
  • Städa runt lekplats och grill samt gång mot Bryngelstorpsvägen
  • Städa i skogen/allmänningen mellan Bryngelstorpsvägen och Skalbaggevägen 
  • Samla in skräp, glas och plast bakom Skalbaggevägen
  • Rensa mittgången från Skalbaggevägen österut
  • Rensa mittgången från Skalbaggevägen västerut

Allt skräp läggs om möjligt i sopsäckar som finns tillhanda vid varje garagegavel, komposterbart material för sig och ”Björshult” för sig. Placera skräpet vid garagegavlarna! Avfallet hämtas någon gång under vecka 19 (10–16 maj).

Med vänlig hälsning
Bryngelsbaggens styrelse

 

Förstudie om våra garage

På senaste årsmötet beslutades att en arbetsgrupp ska göra en förstudie om våra garage. Ska vi ha det som det är eller ska något förändras? En förstudie har inletts och arbetet börjar med att vi gör en enkät där samfällighetens medlemmar kan framföra sina åsikter om garagens framtid.

Alla har fått enkäten i sin brevlåda. Dessutom finns enkäten på vår Facebook-grupp (Bryngelsbaggens samfällighetsförening).
Enkäten ska besvaras senast 28 februari 2021.
Hoppas du vill vara med och tycka till!

Garagegruppen består av Carl Töllborg, Göran Dahlgren, Sari Heikkinen och Anders Appelgren.