Vad gör en samfällighetsförening?

Bryngelsbaggens samfällighetsförening är till sin natur en ekonomisk förening och förvaltar garage och fibernät. Samfälligheten är bildad på grundval av ett beslut den 22/12 1969 av länsstyrelsen i Södermanlands län och har till ändamål att äga och förvalta samt svara för utförande, drift och underhåll av den gemensamhetsanläggning som fastställdes vid förrättningen den 11/10 1971. Stadgarna för den samfällighetsförening som nu finns registrerades 23/10 2010 av Lantmäteriet.

Trivselbaggen är en ideell förening som Bryngelsbaggens medlemmar söker sig till för att umgås och ha det trevligt.